◊ ABOUT
  introduction
  board
  services
  membership
  advisory board
◊ INFO
  news
  calendar
  links
◊ MEMBERS
  members
  research
  message board
  contact us
 

Календар


 

  Декември 2005
 

   02.12 - 02.12 Генерално Собрание на членките на ДЦЦ во Скопје


 

  Јануари 2006

01.31 Генерално Собрание на членките на ДЦЦ во Скопје


 

  Фебруари 2007

 02.22  Остварена средба на Сојузот на стопански комори со Холандската  стопанска комора во Македонија

 

На 22 февруари 2007 година во просториите на Холандската стопанска комора во Македонија претставниците од ССК остварија средба го г-дин Љупчо Тодоровски и Ѓоко Мишковски преставници од Холандската стопанска комора во Македонија. Како преставници од ССК на овој состанок присуствуваа г-ѓа Ленче Јосифова од Лисца, г-дин Јохан Елзесер од Попова Кула, г-ѓа Милена Чупаркоска од Микросам и г-дин Никола Ефтимов, извршен директор на ССК. ...   повеќе ...


 

 Sep. 2007 pro misija Holandija


 

 
-----Dutch Chamber of Commerce in Macedonia-----